"Вишнева моя Україна" Всеукраїнський дистанційний конкурс національного мистецтва

Наці­ональне мистецтво — це мис­тецтво, що має безпосередній стосунок до життя певного на­роду й певного часу. Кожен сві­домий народ завжди живе і відчуває усе по-своєму — не так, як народи з іншим життє­вим укладом. 

Життя й істо­рія свідчать, що без особливого укладу життя і без мистецтва не було жодного народу. Будучи могутнім засо­бом спілкування і єднання людей, пробудження і плекання в них альтруїстичних нахилів, мис­тецтво завжди посідало в жит­ті одне з най­важливіших місць. 

Український народ розпочав розвивати його разом зі своєю національною культурою ще 10 століть тому. 

Сьогодні, у ці нелегкі для нашої країни часи, ми повинні не лише зберегти культурні надбання нащадків, а й робити все для розвитку української культури.

Реєстрацію на Всеукраїнський дистанційний конкурс національного мистецтва "Вишнева моя Україна. Вокал - 2022" завершено!

Мистецтво допомагає не тільки самовираженню та єднанню людей, воно може зцілити ціле покоління людей, які пережили війну. Через твори мистецтва ми можемо відірватись від реальності, хоч і на деякий час. І культура допомагає нам не втратити віру у мирне майбутнє!

 

Поширити: